YEŞİL ÇAY, KAYGI BOZUKLUĞUNA DA İYİ GELİYOR

◆ Fito­te­ra­pi Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Ekrem Sezik, yeşil çay­da anti­ok­si­dan etki­nin yanın­da teanin etki­le­ri­nin de öne çık­tı­ğı­nı söy­lü­yor. Gün­de 45 kupa yeşil çay içil­me­siy­le anti­ok­si­dan alı­na­bil­di­ği­ni ve kalp-damar sis­te­mi­ne pozi­tif etki sağ­la­na­bil­di­ği­ni belir­ten Sezik, yeşil çayın içer­di­ği teanin mad­de­si­nin de öğren­me, hatır­la­ma, kay­gı bozuk­lu­ğu­nu gider­me üze­rin­de pozi­tif etki­le­ri­nin oldu­ğu­nu ifa­de ediyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment