Yeşil Burun”luların ada ülkesi: KAPO VERDE

Layout 1HAZİ­R­AN 2015

Atlas Okyanusu’nda, Sene­gal ve Moritanya’nın açık­la­rın­da bulu­nan Kapo Ver­de (Yeşil Burun Ada­la­rı), 10 ada ve 8 ada­cık­tan oluşmaktadır.

Baş­ken­ti, San­ti­ago ada­sın­da­ki Pra­ia” olan Kapo Verde’nin nüfu­su 430.000, kişi başı mil­li geli­ri 6.500 USD’dir.

1456’da Por­te­kiz­li­ler bu ada­la­ra gel­di­ğin­de yer­le­şim yoktu.

Kapo Verde’nin bugün­kü hal­kı­nı Por­te­kiz­li yer­le­şim­ci­ler ve Afrika’lı köle­ler oluşturur.

1975’de Portekiz’den bağım­sız hale gelen Kapo Verde’nin eko­no­mi­si her yönüy­le Portekiz’e bağımlıdır.

Ilı­man ve aşı­rı kurak bir ikli­me sahip olan ve Cum­hu­ri­yet­le yöne­ti­len Kapo Verde’nin ada­la­rı vol­ka­nik kökenlidir.

kapa verde-1

Ülke­nin en yük­sek nok­ta­sı olan Fogo Dağı, 2.829 metredir.

Kapo Verde’nin vatan­daş­la­rı­nın nere­dey­se iki katı da yurt dışın­da yaşamaktadır.

IMG_0499

Hal­kı­nın çoğun­lu­ğu Pro­tes­tan olan Kapo Verde’de Portekizce(resmi) ve Crioli(Kreol) dil­le­ri konuşulmaktadır.

İlgili Haberler

Leave a Comment