Yer Elmalı Kereviz

Mal­ze­me­ler:

  • 6 adet orta boy kereviz
  • 910 adet yer elması
  • 1 adet soğan
  • 2 adet havuç
  • 2 çor­ba kaşı­ğı sıvı yağ
  • 3 adet kes­me şeker
  • 1 adet limon
  • Tuz

Hazır­la­nı­şı: Kere­viz­ler soyu­lup orta­la­rı çanak halin­de soyu­lur ve limon­lu suda bek­le­ti­lir. Diğer yan­dan soğan­lar küçük par­ça­la­ra ayı­ra­lım. Yer elma­la­rı soyu­lup ren­de­le­nir. Soğan ile karış­tı­rı­lır. Biraz tuz ila­ve edi­lir. Hazır­la­nan bu karı­şım çanak şek­lin­de­ki kere­viz­le­rin içi­ne dol­du­ru­lur. Havuç­lar par­mak kalın­lı­ğın­da ve par­mak uzun­lu­ğun­da kesi­lir, kerev­viz­le­ri kenar­la­rı­na sap­la­na­rak dizi­lir. Limon suyu, tuz, sıvı yağ kere­viz­le­rin üze­ri­ne dökü­lür. Su ila­ve edi­lip 30 daki­ka pişirilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment