Yeni format, yeni içerik…

Layout 1EDİ­T­ÖR / ŞUBAT 2014

Bir din­len­ce” der­gi­si olan Lite­ra­tür Aktü­el”i beğe­ne­ce­ği­ni­zi umu­yo­ruz! 23 yıl­dır yayım haya­tın­da olan Lite­ra­tür Aktü­el”, uzun soluk­lu bir der­gi olma­sı nede­niy­le, siz tıp men­sup­la­rı­nın her konu­da­ki öne­ri” ve eleş­ti­ri”leri­ne gerek­si­nim duymaktadır.

Her konu­da­ki öne­ri” ve eleş­ti­ri”leri­ni­zi lütfen;

acseven@literaturaktuel.com” e‑posta adre­si­ne gönderiniz…

Sağ­lık­lı gün­ler dileğiyle…

İlgili Haberler

Leave a Comment