Yeditepe Üniversitesi Hastanesi lösemili çocuklara umut olacak

10 yaşında yakalandığı lösemi hastalığı ile küçücük yaşta zorlu bir tedavi sürecine giren Emre, Prof. Dr. Buket Erer Del Castello’nun gözetiminde geçirilen ilik nakli operasyonu ile sağlıkla geçen 1 yılı sevinç ile karşılıyor.
10 yaşın­da yaka­lan­dı­ğı löse­mi has­ta­lı­ğı ile küçü­cük yaş­ta zor­lu bir teda­vi süre­ci­ne giren Emre, Prof. Dr. Buket Erer Del Castello’nun göze­ti­min­de geçi­ri­len ilik nak­li ope­ras­yo­nu ile sağ­lık­la geçen 1 yılı sevinç ile karşılıyor.

GÜN­CEL / OCAK 2016

Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Pedi­at­rik Kemik İliği Mer­ke­zi hiz­me­te baş­la­dı. Mer­ke­zin sorum­lu­lu­ğu­nu üst­le­nen Pedi­at­rik Hema­to­log Prof. Dr. Buket Erer Del Cas­tel­lo, Pedi­at­rik Onko­log Doç. Dr. Sema Yıl­maz ile bir­lik­te çalı­şa­cak. Kök hüc­re nak­li ihti­ya­cı olan löse­mi has­ta­sı çocuk­lar bu teda­vi­yi Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Hastanesi’nde alacaklar.

İlgili Haberler

Leave a Comment