Yaşlanmaya karşı 4’lü koruma

 

Fran­sız der­mo­koz­me­tik mar­ka­sı NUXE, nem­len­di­ri­ci ve yor­gun­luk gide­ri­ci Crè­me Pro­di­gi­e­use seri­si ile cilt yaş­lan­ma­sı­na kar­şı mak­si­mum koru­ma sağ­lı­yor.

 

Değer­li çiçek özle­riy­le 8 saat boyun­ca yoğun nem­len­dir­me ve koru­ma sağ­la­yan NUXEün Crè­me Pro­di­gi­e­use seri­si­nin içe­ri­ğin­de bulu­nan Mavi Age­ra­tum Özü, cil­din stres ve yor­gun­luk fak­tör­le­ri­ne kar­şı daya­nık­lı­lı­ğı­nı artı­rır­ken içe­ri­ğin­de­ki Kakao Özü, cilt­te zarar gören hüc­re sayı­sı­nı %50 ora­nın­da azal­ta­rak cil­di erken yaş­lan­ma etken­le­ri­ne kar­şı koru­yor.

 

4 fark­lı ürü­nün bulun­du­ğu NUXE Crè­me Pro­di­gi­e­use seri­sin­de, tüm ürün­ler Mavi Ölmez­çi­çek Poli­fe­nol­le­ri, Mavi Age­ra­tum Özü ve Kakao Özü gibi NUXE patent­li içe­rik­ler ile cil­di nem­len­di­ri­yor ve cil­din yor­gun­lu­ğu­nu gide­ri­yor.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment