Yaşama Tutunanlar kemik iliği tedavisi görenlere umut olacak

yasamaEKİM 2015

Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi başa­rı­lı kemik ili­ği hak­lı hikâ­ye­le­ri ile bu has­ta­lık­la müca­de­le eden­le­re umut olmak için özel bir plat­form kur­du. 2010 yılın­da bün­ye­sin­de açı­lan Kemik İliği Nak­li Merkezi’nde bugü­ne kadar 1000’in üstün­de kemik ili­ği nak­li yapan Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi, has­ta­la­rın cesa­ret veren hikâ­ye­le­ri­ni www.yasamatutunanlar.com adre­sin­de top­la­dı. Has­ta­la­rın bir­bir­le­rin­den des­tek alma­la­rı­nı sağ­la­mak için kuru­lan plat­form, kemik ili­ği nak­li ile yaşa­ma tutu­nan­la­rın cesa­ret veren öykü­le­ri­ni buluşturuyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment