W.E

1998 yılın­da New Yor­k­’­ta yaşa­yan Wally Winth­rop (Abbie Cor­nish), yıl­lar önce­sin­de kalan bir aşk hika­ye­si­ni sap­lan­tı hali­ne geti­rir. İng­ilt­ere Kra­lı Seki­zin­ci Edward ile güzel­ler güze­li Ame­ri­ka­lı dul Wal­lis Simp­son ara­sın­da yaşa­nan­la­rı öğren­mek için çık­tı­ğı uzun araş­tır­ma yol­cu­lu­ğu sonun­da Wally, çif­tin haya­tı­nın bek­le­di­ğin­den daha fark­lı oldu­ğu­nu keşfedecektir.
Zaman­lar ara­sın­da­ki geçiş ile W.E., Wal­lis (And­rea Rise­bo­ro­ugh) ve Edward (James D’Arcy), roman­tiz­min ihti­şam­lı gün­ler­den, çökü­şe giden yaşam­la­rı beyaz­per­de­ye aktar­ma niye­tin­de bir yapım. Fil­min oyun­cu kad­ro­sun­da ise Abbie Cor­nish, James D’Arcy, And­rea Rise­bo­ro­ugh ve Oscar Isa­ac­’ın yanı sıra bize çok tanı­dık bir isim, Haluk Bil­gi­ner de var…

İlgili Haberler

Leave a Comment