Viktor Geisler, Bayer Türk’ün İlaç Bölümü Başkanı oldu

Viktor Geisler
Vik­tor Geisler

MART 2016

Bayer Türk İlaç Bölü­mü Baş­kan­lı­ğı­na Dr. Vik­tor Geis­ler atan­dı. Geis­ler, Bayer İlaç bölü­mü­nün, Türkiye’deki faali­yet­le­ri­nin yanı sıra Mag­rep ülke­le­ri ve İran’daki faali­yet­le­rin­den de sorum­lu ola­cak. Geis­ler yeni göre­vi­ne atan­ma­dan önce Bayer Healthcare’in Rus­ya ve Bağım­sız Dev­let­ler Top­lu­lu­ğu İlaç Bölü­mü Başkanlığı’nın yanı sıra Rus­ya Ülke Müdür­lü­ğü görev­le­ri­ni yürütüyordu.

İlgili Haberler

Leave a Comment