Ve Hep Birlikte Soldan Çıkarlar

İST­ANB­UL Dev­let Tiyat­ro­la­rı­’­nın yeni sezon oyun­la­rın­dan Ve Hep Bir­lik­te Sol­dan Çıkar­lar” tele­viz­yon şov dün­ya­sı­nın ince ayar eleş­ti­ri­si­ni yapan güzel bir komedi.
Kerem Kur­doğ­lu­’­nun yaz­dı­ğı Celal Kad­ri Kınoğ­lu­’­nun yönet­ti­ği oyun­da İsm­ail İnc­ek­ara, Güle­nay Kal­kan, Elif Çelik­can, Han­de Özel­san­cak, Göz­de Çeti­ner, Ami Vice, Elif İdiz baş­lı­ca rol­le­ri paylaşıyorlar.
Bill Gates, dün­ya­yı sınıf­sız bir top­lu­ma ulaş­tı­ra­cak, yep­ye­ni bir dev­ri­min giz­li önde­ri ola­bi­lir mi? Peki, şu anda bütün dün­ya­nın Bill Gates diye bil­di­ği kişi, ger­çek Bill Gates mi?

İlgili Haberler

Leave a Comment