Usta yönetmen ve efsane oyuncu biyografide buluştu

New York’lu, zen­gin bir kadın olan Flo­ren­ce Fos­ter Jen­kin­s­’in büyük bir haya­li var­dır. O da bir ope­ra şar­kı­cı­sı olmak. Piya­sa­da ses getir­mek için mad­di ola­rak her şeye sahip­tir, tek bir şey hariç: Florence’ın sesi çok kötü­dür. Fakat Flo­ren­ce bunu pek de dert etmemektedir.

Ope­ra sanat­çı­sı olma haya­li kuran fakat kötü sesi sebe­biy­le bunu bir tür­lü başa­ra­ma­yan ünlü miras­çı Flo­ran­ce Fos­ter Jen­kin­s­’in ger­çek öykü­sü­nü beyaz­per­de­ye taş­yan fil­min yönet­men kol­tu­ğu­na Umu­dun Peşin­de fil­miy­le adın­dan söz etti­ren maha­ret­li yönet­men Step­hen Fre­ars otu­ru­yor. Flo­ren­ce Fos­ter Jen­kin­s­’i usta oyun­cu Meryl Stre­ep can­lan­dı­rır­ken film­de Stre­ep­’e Hugh Grant, Simon Hel­berg ve Rebec­ca Fer­gu­son gibi ünlü oyun­cu­lar eşlik ediyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment