Uludağ KBB Günleri 10 yaşında

uludagŞUBAT 2016

İki yıl­da bir yapı­lan, güç­lü bir gele­nek hali­ni alan ve halen ülke­mi­zin yega­ne kış sem­poz­yu­mu olma özel­li­ği­ni sür­dü­ren Ulu­dağ KBB Günleri’nin onun­cu­su yapılıyor.

Bu yılın ana tema­sı KULAK BURUN BOĞAZ’DA FINAL FOUR” ola­rak belir­len­di. Top­lan­tı­da bu yıl yine bir­çok gün­cel konu, spo­run akı­cı­lı­ğı ile bağ­daş­ma­sı anla­mın­da, spor terim­le­ri kul­la­nı­la­rak hazır­la­nan alt baş­lık­lar altın­da ele alınacak.

Bu konuş­ma­lar­da yer almak üze­re iki ulus­la­ra­ra­sı tanın­mış bilim insa­nı ve ülke­mi­zin değer­li bilim insan­la­rın­dan bir grup davet edildi.

Üç gün sürecek bu top­lan­tı­da, hep­si tek bir salon­da olmak üze­re panel­le­rin, kon­fe­rans­la­rın ve eğit­sel kurs­la­rın yer alma­sı planlandı.

KBB Gün­le­ri, 36 Mart tarih­le­ri ara­sın­da gerçekleştirilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment