TriDerma’dan Cilde Özel Çözümler

TRİ­D­ERMA özel cilt durum­la­rı için en doğ­ru ve rahat­la­tı­cı ürün­le­ri üre­ti­yor. Cil­di yumu­şa­tı­cı ve nem­len­di­ri­ci Scaly Skin™ Reli­ef Cre­am, ekst­ra rahat­lat­ma sağ­la­yan Itch‑E Skin™ Reli­ef, aşı­rı kuru­luk­tan şika­yet­çi olan­lar için Dry Skin Defen­se™ Cre­am, kuru, çat­la­mış ayak­la­ra bakım yapan Dry Foot Repa­ir™ Cre­am, cilt yaş­lan­ma­sı­na kar­şı Spot Wrink­le Era­sing Cre­am™, Refi­na Pore™ Anti Aging Serum ve aile­nin tüm fert­le­ri tara­fın­dan kullanılabilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment