TJOD Kongresi 14 yaşında

main_edited_againAĞUS­TOS 2016

TJOD’nin 14. Ulu­sal Jine­ko­lo­ji ve Obs­tet­rik Kong­re­si Belek-Antalya’da yapı­la­cak. 59 Ekim 2016 tarih­le­rin­de, Kaya Palaz­zo Otel’de ger­çek­leş­ti­ri­lecek kong­re­de, son 1 yıl için­de­ki Mater­nal Fetal Tıp ve Peri­na­to­lo­ji, İnf­ert­il­ite ve Üre­me Tıb­bı, Tüp Bebek, Jine­ko­lo­jik Onko­lo­ji, Üro­ji­ne­ko­lo­ji konu­la­rı ile Genel Jine­ko­lo­ji ve Obs­tet­rik konu­la­rı da konu­şu­lup tar­tı­şı­la­cak. Yur­ti­çi ve yurt­dı­şın­dan katı­la­cak pek çok bilim insa­nı, top­lan­tı­nın aka­de­mik sevi­ye­si­ni yine üst düzey­de tutacak.Etik ve hukuk konu­la­rı ve sorun­la­rı da eni­ne boyu­na tar­tı­şı­la­cak. Bu yıl, geçen yıl 2400 civa­rın­da olan katı­lı­mın artı­rıl­ma­sı bekleniyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment