Sonny cerrahi monitör serisini genişletti

Large___Copy-1SEK­TÖR / AĞUS­TOS 2016

Sony Full HD çözü­nür­lü­ğe sahip yeni ve uygun fiyat­lı 24 inç ve 27 inç LCD medi­kal moni­tör seri­si­ni tanıttı.Sony cer­ra­hi moni­tör seri­si­ni iki yeni Full HD LCD medi­kal moni­tör olan LMD-2735MD ve LMD-2435MD ile geniş­let­ti­ği­ni duyurdu. 

Medi­kal piya­sa­da­ki artan Full HD tale­bi­ni kar­şı­la­mak üze­re tasar­la­nan bu iki moni­tör, cer­ra­hi endos­ko­pi, lapa­ros­ko­pik kame­ra sis­tem­le­ri ve diğer uyum­lu medi­kal görün­tü­le­me sis­tem­le­ri için 2D renk­li video görün­tü­le­me sağlıyor. 

Bu moni­tör­ler, kom­pakt ve kul­la­nı­cı dos­tu tasa­rım­la­rıy­la ame­li­yat­ha­ne­ler, cer­ra­hi mer­kez­le­ri, kli­nik­ler ve muaye­ne­ha­ne­ler gibi modern medi­kal ortam­lar için ide­al ürün­ler ola­rak öne çıkıyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment