Soğuk havaya cilt bariyeri

Deği­şen hava koşul­la­rı­na cil­di­miz de tıp­kı vücu­du­muz gibi tep­ki gös­te­ri­yor, kuru­ma­lar ve çat­la­ma­lar mey­da­na gele­bi­li­yor. Bepant­hol Cilt Bakım Aile­si, özel içe­ri­ği saye­sin­de cil­di koru­yup, kay­bet­ti­ği nemi geri kazan­ma­sı­na yar­dım­cı ola­rak cil­di kışa hazır­lı­yor. El ve yüz için özel geliş­ti­ri­len Bepant­hol Cilt Bakım Kre­mi, cil­de par­lak­lı­ğı­nı geri kazan­dı­rır­ken cil­din sahip oldu­ğu bari­ye­ri koru­ma­ya da yar­dım­cı olu­yor. Bepant­hol Ona­rı­cı Bakım Mer­he­mi ise yoğun nem­len­dir­me sağ­la­ya­rak cil­din kay­bet­ti­ği nemi geri kazan­dı­rı­yor ve cilt bari­ye­ri­ni dış etken­le­re kar­şı koruyor.

Bepant­hol ürün­le­ri, %5 ora­nın­da Pro-Vita­min B5 ola­rak da bili­nen deks­pan­te­nol içerir.

İlgili Haberler

Leave a Comment