Silimarin ile Karaciğere Destek Tedavi

Oksidatif strese maruz kalan karaciğerde güçlü bir antioksidan olan glutatyon miktarını artırarak karaciğerin detoksifikasyon kapasitesini artıran silimarin maddesi, akut ve kronik karaciğer rahatsızlıklarında destek tedavi olarak kullanılıyor.

Yapılan çalışmalar günlük yaşantımızda 70 binden daha fazla çeşitli endüstriyel kimyevi maddeye maruz kaldığımızı gösteriyor. Amerika’da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre bir kişi günde 700 toksik maddeyi vücudunda taşıyor. İnsan vücudu bu maddelerden yanlızca 148 tanesini arındırılabiliyor, kalan kısmı ise kan dolaşımımızın içerisinde hapsoluyor.

Endüstri sonrası dönemde her geçen yıl artan kimyevi sentetik maddelerin verdiği zarara ek olarak içlerinde hormonal kontraseptiflerin, statinlerin, ağrı kesicilerin ve eritromisin gibi antibiyotiklerin bulunduğu 900’den fazla ilacın da karaciğere zarar verdiği vurgulanmıştır. En popüler analjezik etkin madde olan asetominofen (paracetamol) akut karaciğer hasarının birincil nedenlerindendir.

2000 Yıldır Kullanılıyor

Engin silimarin kaynağı Silybum marianum 2000 yıldan bu yana karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Silimarin oksidatif strese maruz kalan karaciğerde güçlü bir antioksidan olan glutatyon miktarını artırarak karaciğerin detoksifikasyon kapasitesini artırır. Lipid peroksidasyonunu inhibe ederek membran stabilizatör özellik gösterir. Ek olarak Silimarin RNA ve DNA polimeraz A sentezini uyararak hepatosit rejerasyonunu hızlandırır. Karaciğerin inflamasyon mekanizmasını inhibe ederek antiinflamatuvar özellik gösterir. Aktive kupffer hücrelerinin salgıladığı TGF-b stellate hücreleri aktive ederek kollajen üreten miyofibroblastik hücrelere transforme eder. Bu noktada Silimarin hepatik stellat hücrelerin myofibroblastlara dönüşmesinin engellenmesi yoluyla fibrozisi yavaşlatır. Bunların yanında silimarinin hastalıklı karaciğer üzerinde immünomodulatör etkiler gösterdiği bulunmuştur.

Silimarin ile yapılan insan çalışmaları bu etki mekanizmalarının karaciğer rahatsızlıkları üzerindeki etkisini doğrulamıştır. Non-alkolik steatohepatozu bulunan hastalarla yapılan çalışmada 6 ay süre ile kullanılan silimarin tedavisi serum ALT ve AST düzeylerinde anlamlı şekilde düşüş sağlamıştır. Hastaların %52’sinde ALT seviyeleri, %62’sinde AST seviyeleri normale dönmüştür. Çalışma boyunca hastalarda anlamlı yan etki bildirilmediği belirtilmiştir. Alkolik hepatit hastalarında serum transaminaz (AST/ALT) seviyelerini ve fibrotik aktiviteyi düşürdüğü gözlemlenmiştir. Silimarin tedavisinin alkol kaynaklı hepatik hasarı bulunan hastalarda karaciğere bağlı ölüm oranını da düşürdüğü açıkça bildirimiştir.

Silimarinin, karaciğer sirozunun sonlanımı üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüş olan, 170 hastanın dahil edildiği, prospektif, randomize, çift-kör çalışmada; Silimarin tedavisi ile 4 yıllık hayatta kalım oranı plaseboya kıyasla anlamlı şekilde daha yüksek olmuştur.

Tüm bu mekanizmalara uygun olarak ve metabolizma üzerine olan olumlu özelliklerinin üzerinden geçtikten sonra silimarin etkin maddeli Carsil’in endikasyonlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Toksik hepatik hasarlar, karaciğer yağlanması (alkolik veya nonalkolik), akut hepatit sonrası durumlar, viral etyolojiye bağlı olmayan kronik hepatitler, karaciğer sirozunun kompleks tedavisinde, uzun dönem ilaç, alkol kullanımında hepatik hasara karşı proflaktik olarak kullanılması önemlidir

Karaciğerimiz modern dünyada her gün artan miktarda kimyasal saldırılara maruz kalıyor. Silimarin karaciğeri yabancı maddelerden, metabolik yüklerden, infeksiyondan korur ve onu iyileştirir. Son yapılan çalışmalarla silimarinin kanserle savaşta, ateroskleroziste, neurodejeneratif hastalıkların tedavisinde de rolü olduğu düşünülmektedir.

Toksik hepatik hasarlar, karaciğer yağlanması (alkolik veya nonalkolik), akut hepatit sonrası durumlar, viral etyolojiye bağlı olmayan kronik hepatitler, karaciğer sirozunun kompleks tedavisinde destek tedavi olarak, uzun dönem ilaç, alkol kullanımında hepatik hasara karşı proflaktik olarak kullanılması önerilen Carsil, Sağlık Bakanlığı onayı ile Türk tıbbının hizmetine sunulmuştur. GMP standartlarında üretilmekte olup içeriğindeki silimarin ve silimarinin en aktif antioksidan formu silibin miktarı standardize edilmiştir. Carsil, Avrupa’dan İthal edilmiştir.

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş