Signal’den Pratik Yenilik

YENİ çıkar­dı­ğı Pra­tik Tüp ile bu dina­mik ve yeni­lik­çi yapı­sı­nı devam etti­ren Sig­nal, akıl­lı diş macu­nu ile hayat­la­rı olduk­ça kolay­laş­tı­ra­ca­ğa ben­zi­yor. Sig­nal Pra­tik Tüp diş macu­nu, çevir-bas kapak­lı akıl­lı meka­niz­ma­sı­nın yanı sıra, her basış­ta aynı mik­tar sun­du­ğu diş macu­nu ile hem diş macu­nu isra­fı­nı önlü­yor hem de az sık­tım, çok sık­tım der­din­den kur­ta­rı­yor. Ergo­no­mik yapı­sı saye­sin­de ise kolay taşı­na­bi­lir­lik ve her yer­de rahat kul­la­nım imka­nı­nı sağlıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment