Selami Şahin’den 50’nci yıl sürprizi

Sela­mi Şahin, 50. sanat yılı­nı kut­la­dı­ğı Altın Yılı” şere­fi­ne 2016’nın son büyük kon­se­ri­ni Zor­lu Per­for­mans Sanat­la­rı Mer­ke­zi Ana Tiyat­ro­’­da ger­çek­leş­ti­ri­yor. 50 yıl­lık sanat haya­tın­da yap­tı­ğı 350’ye yakın bes­te, plak ve albüm­le­riy­le her­ke­sin haya­tı­na doku­nup, iz bıra­kan Sela­mi Şahin, Altın Yılı” şere­fi­ne son kon­se­ri­ni 17 Ara­lık Cumar­te­si akşa­mı Zor­lu Per­for­mans Sanat­la­rı Mer­ke­zi­’n­de veriyor.

Bu yıl içe­ri­sin­de Altın Yılı” şere­fi­ne ver­di­ği diğer kon­ser­le­rin­de oldu­ğu gibi, Lider Entertainment’ın üst­len­di­ği kon­ser­de Sela­mi Şahin’e Semih Erdo­ğan şef­li­ğin­de­ki 30 kişi­lik dev orkest­ra eşlik edecek ve diğer kon­ser­le­rin­den fark­lı ola­rak bir­çok özel sürp­riz şov ve konuk yer alacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment