Sanofi’ye Yeni Pazarlama Müdürü

NES­Lİ­H­AN Yüce Sano­fi Gru­bu bün­ye­sin­de Genzy­me fir­ma­sın­da Pazar­la­ma Müdü­rü ola­rak göre­ve başladı.
Nes­li­han Yüce, pro­fes­yo­nel kari­ye­ri­ne 1995 yılın­da Türk Hen­ke­l­’­de baş­la­dı, sonrasında
1998 yılın­da Merck Sharp & Dohme’da Satış Tem­sil­ci­si ola­rak ilaç sek­tö­rün­de devam etti. 2000 yılın­da Novo Nordisk’e Ürün Müdü­rü ola­rak geçen Yüce, 20052008 yıl­la­rı ara­sın­da da Novo Nor­disk Head­qu­ar­ter, Danimarka’da Ulus­la­ra­ra­sı Ürün Müdü­rü ola­rak çalış­tı. 2008 yılın­da Türkiye’ye dönen Yüce, 3 yıl süre ile Eli Lilly fir­ma­sın­da Endok­ri­no­lo­ji Pazar­la­ma Müdü­rü ola­rak görev yaptı.

İlgili Haberler

Leave a Comment