Sanofi’ye finans dünyasından önemli atama

Çiğdem Erek
Çiğ­dem Erek

AĞUS­TOS 2016

Sano­fi Türkiye’de 2013 yılın­dan bu yana Finans ve İdare Direk­tö­rü ola­rak görev yapan Phi­lip­pe Alix’in Fransa’da Kurum­sal Finans bölü­mü­ne atan­ma­sıy­la yeri­ne finans dün­ya­sı­nın dene­yim­li ismi Çiğ­dem Erek atan­dı. Sek­tör­de 20 yıla yakın tec­rü­be­si ve bil­gi biri­ki­miy­le tanı­nan Erek, Sano­fi Türkiye’nin finan­sal yöne­ti­min­den ve rapor­la­ma­la­rın­dan sorum­lu olacak. 

İlgili Haberler

Leave a Comment