Sandoz OTC’ye yeni Business Unit Direktörü

Barış Güven
Barış Güven

OCAK 2016

San­doz İlaç OTC Busi­ness Unit Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne Barış Güven atan­dı. Güven, Sandoz’un OTC stra­te­ji­si­ne yön ver­mek­ten sorum­lu ola­cak. 20122013 yıl­la­rı ara­sın­da Novar­tis Türkiye’de Pazar­la­ma Müdür­lü­ğü göre­vi­ni üst­le­nen Barış Güven, Novartis’te çalış­tı­ğı süre boyun­ca OTC ürün­le­rin­den sorum­lu oldu. 2013 yılın­da kari­ye­ri­ne Rec­kitt Benckiser’de Pazar­la­ma Müdü­rü ola­rak devam eden Güven, artık San­doz İlaç OTC Busi­ness Unit Direktörlüğü’nü yürütüyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment