Sandoz, eczacılarla buluşmaya devam ediyor

SEK­TÖR / NİS­AN 2016

İlaç paza­rı­nın glo­bal lide­ri San­doz, ilk ola­rak 1986 yılın­da ger­çek­leş­tir­di­ği Ecza­cı Top­lan­tı­la­rı’ seri­si­nin 3. Tür­ki­ye turu­na 2016’da tek­rar baş­la­dı. Adana’da baş­la­yan top­lan­tı­la­ra Gazi­an­tep ile devam edildi. 

San­doz, 26 NİSAN’ta Antal­ya, 2 Haziran’da Sam­sun, 22 Eylül’de Kon­ya, 13 Ekim’de İzm­ir ve 24 Kasım’da Mersin’de turu­na devam ede­rek Türkiye’yi dolaşacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment