Saçlardaki yaşlanmayı durdurun

Bede­ni­miz gibi saç­la­rı­mız da yaş­la­nı­yor. Bu durum ken­di­ni kimi zaman dökül­me­ler­le, kimi zaman da mat ve sağ­lık­sız bir saç­la gös­te­re­bi­li­yor. Özel­lik­le kış ayla­rın­da iyi­ce has­sas­la­şan saç­la­ra doğ­ru bakım yap­mak daha da önem kaza­nı­yor. Nemi­ni ve sağ­lı­ğı­nı yiti­ren saç­lar, anti­ok­si­dan etki­si bulu­nan Ash­ley Joy Argan ve Zey­tin­yağ­lı Şam­pu­an ile yeni­den sağ­lı­ğı­na kavu­şu­yor. İçer­iğ­ind­eki yoğun argan ve zey­tin­ya­ğı özle­riy­le genç­lik ve sağ­lık aşı­la­yan şam­pu­an, kırıl­ma­la­ra kar­şı kal­kan göre­vi üst­le­ne­rek saç­la­rın daha can­lı, sağ­lık­lı ve güç­lü olma­sı­nı sağlıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment