Romatem Beşiktaş’ta

TEM­MUZ 2016

2005 yılın­da fizik teda­vi hiz­met­le­ri sağ­la­mak ama­cı ile Samsun’da kuru­lan Roma­tem, beşin­ci has­ta­ne­si­ni 6 mil­yon TL yatı­rım ile İst­anb­ul’ un iki kıta­sı­nın bir­leş­me nok­ta­sı Beşik­taş’ ta hiz­me­te sun­du. Roma­tem, Tür­ki­ye gene­lin­de 480’i aşkın çalı­şa­nı ile geçen yıl 32.000 has­ta­ya hiz­met verdi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment