Roche’dan Accu-Chek Kullanıcılarına 24 Saat Alo Doktor” Hizmeti

KAN şeke­ri ölçüm ciha­zı Accu-Chek kul­la­nı­cı­sı Diya­bet has­ta­la­rı, 7 gün 24 saat tele­fon­la des­tek ala­bi­le­cek­le­ri, Acı­ba­dem Mobil Sağ­lık Alo Dok­tor Danış­ma Hizmeti”nden ücret­siz faydalanabilecekler.
Alo Dok­tor Danış­ma Hiz­me­ti” ile diya­bet has­ta­la­rı düzen­li ola­rak kan şeker­le­ri­ni ölç­me­nin yanın­da, kan şeker­le­rin­de­ki ani deği­şim­ler ve her tür­lü sağ­lık sorun­la­rı için 24 saat tele­fon­la uzman des­te­ği alabilecek.
Daha detay­lı bil­gi almak için ücret­siz danış­ma hat­tı: 0800 211 36 36

İlgili Haberler

Leave a Comment