Reflüye uygun beslenen rahat ediyor

Diyet Uzma­nı Mer­ve Gülünay

Ref­lü bir sin­di­rim sis­te­mi has­ta­lı­ğı oldu­ğu için doğ­ru­dan bes­len­me süreç­le­ri ile ilgi­li­dir. Faz­la ve hız­lı yemek yemek, yağ­lı, baha­rat­lı ve acı­lı yemek­ler tüket­mek, faz­la çay ve kah­ve içmek ref­lü has­ta­lı­ğı­nı tetik­le­yen baş­lı­ca neden­ler ara­sın­da. Medi­cal Park Gazi­os­man­pa­şa Has­ta­ne­si Bes­len­me ve Diyet Uzma­nı Mer­ve Gülü­nay, ref­lü­sü olan­la­rın uzak dur­ma­sı gere­ken ve rahat­ça tüke­te­bi­le­ce­ği gıda­lar hak­kın­da bil­gi verdi.

YAĞ KAPAK­ÇI­ĞIN BASIN­CI­NI AZALTIYOR
Ref­lü has­ta­lı­ğı­nın baş­lı­ca tetik­çi­si yağ­dır. Yağ ora­nı yük­sek yiye­cek­ler yemek boru­su kapak­çı­ğı­nın basın­cı­nı azalt­tı­ğı için ref­lü has­ta­lı­ğı­na neden olur. Kızart­ma­lar, yağ­lı pey­nir­ler, börek, poğa­ça gibi hamur işi gıda­lar, şar­kü­te­ri ürün­le­ri, şer­bet­li tat­lı­lar yağ ora­nı yük­sek olan yiye­cek­ler­dir ve bun­lar­dan uzak durmalısınız.

ÇAY, KAH­VE YERİ­NE PAPATYA
Çay ve kah­ve yeri­ne ıhla­mur, reze­ne veya papat­ya gibi mide kramp­la­rı­nı yatış­tı­ran çay­la­rı tüke­te­bi­lir­si­niz. Bunun yanın­da kafe­in ve asit­li içe­cek­ler­den uzak dur­ma­lı­sı­nız. Bu tür içe­cek­ler mide asi­di­ni artı­ra­rak ağrı ve yan­ma şika­yet­le­ri­ne neden olur.

ACI, EKŞİ VE BAHA­RA­TA İZİN YOK
Ana yemek­te yağ içe­ri­ği yük­sek besin­ler mide­yi rahat­sız eder. Acı, baha­rat­lı ve ekşi yiye­cek­ler de bun­la­rın başın­da gelir. Tüke­ti­len ana yemek­le­rin pişir­me yön­tem­le­ri­ne dik­kat edil­me­li, kızart­ma gibi bol yağ içe­ren pişir­me yön­tem­le­ri­ni ter­cih edilmemeli.

HAN­Gİ MEY­VE­LER TER­CİH EDİLMELİ?
Asit içe­ri­ği yük­sek olan por­ta­kal, man­da­li­na, limon, kar­puz gibi mey­ve­ler mide şika­yet­le­ri­ni artı­rır. Bu mey­ve­ler yeri­ne elma, armut, ana­nas, kiraz, kabız­lık yok­sa muz ve şef­ta­li tüke­til­me­li­dir. Ağır ref­lü görü­len bazı vaka­lar­da; elma, armut gibi mey­ve­ler de mide­ye doku­na­bi­lir. Bu gibi durum­lar­da mey­ve kabu­ğu soyu­la­rak veya az mik­tar­da pişi­ri­le­rek tüketilmelidir.

 

  UZAK DURULMALI
 • Çok sıcak ve çok soğuk besinler
 • Koyu çay, kahve
 • Kola­lı ve kar­bo­nat­lı içecekler
 • Mar­ga­rin, tere­ya­ğı, kuy­ruk yağı gibi doy­muş yağlar
 • Alkol
 • Siga­ra
 • Sosis, salam, sucuk, pas­tır­ma gibi işlen­miş gıdalar
 • Saka­tat­lar
 • Yağ­da kızart­ma­lar, kavur­ma­lar, yağ­lı yiye­cek­ler, hamur işleri
 • Kay­mak, kre­ma gibi yağ­lı soslar,
 • Yağ­lı şeker­ler, hel­va­lar, lokum, kuruyemişler
 • Soğan, sarım­sak, sal­ça­lar ve baha­rat­lı yiyecekler
 • Kuru fasul­ye, nohut, mer­ci­mek, laha­na, brük­sel laha­na­sı, kar­na­ba­har gibi gaz yapı­cı besinler
 • Turunç­gil­ler, por­ta­kal, man­da­li­na, grey­furt, limon, üzüm, kar­puz ve kavun gibi asit­li meyveler
  RAHAT­LIK­LA TÜKETİLEBİLİR
 • Açık çay, bit­ki­sel çay­lar (ıhla­mur, reze­ne, ana­son), su
 • Kefir, az yağ­lı yoğurt, az yağ­lı pey­nir, lak­toz­suz süt
 • Haş­la­ma /ızgara / fırın­da pişi­ril­miş et /tavuk/balık
 • Haş­lan­mış yumurta
 • Kar­na­ba­har, bro­ko­li, laha­na gibi gaz yapı­cı seb­ze­ler dışın­da­ki piş­miş sebzeler
 • Süt­lü tat­lı­lar, asit­siz meyveler
 • Tam tahıl­lı buğ­day ekme­ği veya çav­dar ekmeği
 • Zen­ce­fil, kim­yon, kiş­niş, kekik gibi baharatlar
  REF­LÜ ÇAYI
 • Reze­ne mey­ve­si / 2 gram
 • Ana­son mey­ve­si / 3 gram
 • Kiş­niş mey­ve­si / 3 gram
 • Zen­ce­fil /3 gram
 • 1 çay kaşı­ğı bal
 • Papat­ya çayı­na bu bit­ki­ler karış­tı­rı­la­rak dem­len­di­ğin­de gün­de 2 fin­can kadar tüket­mek ref­lü has­ta­la­rı­na iyi gelecektir.

İlgili Haberler

Leave a Comment