Prof.Dr. Tayfun Uzbay, TEB Eczacılık Akademisi Başkanı

Tayfun Uzbay
Tay­fun Uzbay

MART 2016

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si öğre­tim üye­si ve Nörop­si­ko­far­ma­ko­lo­ji Uygu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi Müdü­rü Prof. Dr. Tay­fun Uzbay, Türk Ecza­cı­la­rı Bir­li­ği (TEB) Ecza­cı­lık Aka­de­mi­si Başkanlığı’na getirildi.

İlgili Haberler

Leave a Comment