Patricia Highsmith’in Carol”ı beyazperdede

carolŞUBAT 2016

Vel­vet Goldmine”nın ardın­dan 2000’li yıl­lar­da imza attı­ğı Cen­net­ten Çok Uzak­ta”, Beni Ora­da Ara­ma” gibi yapım­lar­la tanı­dı­ğı­mız Todd Haynes’in yönet­men­li­ği­ni üst­len­di­ği Carol” Phyl­lis Nagy tara­fın­dan Pat­ri­cia Highsmith’in roma­nın­dan uyar­lan­dı. Fil­min baş­rol­le­ri­ni Rooney Mara ve Cate Blanc­hett pay­la­şı­yor. Orta yaşı­nın güzel­li­ği­ni süren Carol, 1950’lilerin New York’unda pek çok Ame­ri­ka­lı kadı­nın imre­ne­ce­ği bir hayat sür­mek­te­dir; sos­ye­te­nin tanın­mış, zen­gin isim­le­rin­den. Evli olma­sı­na rağ­men koca­sın­dan boşan­mak iste­mek­te ve kızı­nın vela­ye­ti­ni ala­bil­mek için savaş ver­mek­te­dir. The­re­se ise henüz yolun başın­da genç bir kadın­dır. Bir butik­te mağa­za görev­li­si ola­rak çalış­mak­ta, gün­le­ri­ni sıra­dan bir şekil­de dol­du­rur­ken, bu koca şehir­de kim­li­ği­ni ara­mak­ta­dır. Bu iki fark­lı dün­ya­ya ait kadı­nın, Carol ve Therese’nin yol­la­rı Man­hat­tan sem­ti­nin bu lüks buti­ğin­de kesi­şir. Carol, Therese’yi görür gör­mez genç kadı­nın güzel­li­ğin­den etki­le­nir. Fakat Ame­ri­ka henüz 1952 yılın­da­dır ve bu yasak aşka Carol’ın cami­asın­da yer yoktur.

İlgili Haberler

Leave a Comment