Nutricia Anne Bebek Beslenmesi’nde yeni görevler

Timuçin Gültekin
Timu­çin Gültekin

HAZİ­R­AN 2016

Dano­ne Nut­ri­cia Anne Bebek Bes­len­me­si Türkiye’de iki yeni isim direk­tör ola­rak görev­le­ri­ne baş­la­dı. Timu­çin Gül­te­kin fir­ma­nın Tür­ki­ye Finans Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ni üst­le­nir­ken, Ata­kan Özde­mir Medi­kal Direk­tör oldu. Timu­çin Gül­te­kin, ODTÜ İkt­is­at Bölümü’nde lisans, Loyo­la Üni­ver­si­te­si Finans Bölümü’nde ise yük­sek lisans dere­ce­si­ni tamam­la­dı. Ege Üni­ver­si­te­si Kim­ya Mühendisliği’nden mezun olan Ata­kan Özde­mir ise yük­sek lisan­sı­nı Liver­po­ol Üni­ver­si­te­si Operasyon&Tedarik Zin­ci­ri Yöne­ti­mi Bölümü’nde yaptı.

İlgili Haberler

Leave a Comment