Novo Nordisk’te önemli atama

Burak Cem
Burak Cem

ŞUBAT 2016

Novo Nor­disk Tür­ki­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Genel Müdü­rü göre­vi­ne Dr. Burak Cem atandı. 

Dr. Burak Cem, 2002 yılın­da Ürün Müdü­rü ola­rak göre­ve baş­la­dı­ğı Novo Nor­disk Türkiye’de, 2003 yılın­da Diya­bet Pazar­la­ma Direk­tö­rü oldu. 20052009 yıl­la­rı ara­sın­da Diya­bet Satış Direk­tö­rü ola­rak görev yaptı. 

2009 yılın­da Novo Nor­disk Dani­mar­ka mer­kez ofis eki­bi­ne katı­lan Burak Cem, 2011 yılı­na kadar Glo­bal Pazar­la­ma Direk­tö­rü göre­vi­ni yürüttü. 

2011’den bu yana, Stra­te­jik Ope­ras­yon­lar Direk­tö­rü ola­rak Novo Nor­disk Kör­fez, Hin­dis­tan ve Mısır Bölgesi’nde görev yapmaktaydı.

İlgili Haberler

Leave a Comment