Novo Nordisk’e yeni direktör

Aslı Kurt
Aslı Kurt

MAYIS 2016

Novo Nor­disk Tür­ki­ye Biyo­far­ma İş Üni­te­si Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne Aslı Kurt atan­dı. 2002 yılın­da Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si İşl­etme Bölümü’nden mezun olan Aslı Kurt, 2012 yılın­da Novo Nor­disk aile­si­ne katıl­dı ve Biyo­far­ma ala­nın­da Ürün Müdü­rü ola­rak görev yap­tı. Aslı Kurt, yeni göre­vin­de Novo Nor­disk Tür­ki­ye Yöne­tim Kuru­lu üye­si ola­rak Biyo­far­ma İş Üni­te­si satış ve pazar­la­ma faali­yet­le­ri­ne lider­lik edecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment