Novartis Onkoloji’ye yeni ürün müdürü

Alp Demiray
Alp Demi­ray

KASIM 2015

Alp Demi­ray, Novar­tis Onko­lo­ji Nadir Has­ta­lık­lar Ürün Müdü­rü göre­vi­ne geti­ril­di. Akde­niz Üni­ver­si­te­si Zira­at Mühen­dis­li­ği Fakül­te­si­’n­den mezun olan Demi­ray, Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bilim­ler Fakül­te­si­’n­de Stra­te­jik Pazar­la­ma ve Mar­ka Yöne­ti­mi­’n­de MBA  yap­tı. Daha önce  Sche­ring Plo­ugh, MSD, Embil İlaç, UCB Phar­ma­’­da ürün müdür­lü­ğü dahil fark­lı görev­ler­de bulunmuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment