Nobel’in balık yağına ödül

SEK­TÖR / NİS­AN 2016

Nobel Tüke­ti­ci Sağlığı’nın en genç ürü­nü NBL Fish Oil Jr, Tüke­ti­ci İnov­asy­on Ödülleri’nde Gıda Tak­vi­ye­le­ri Kategorisi’ndeki Yılın Seçil­miş Ürünü”ödülünün sahi­bi oldu. En iyi balık yağı içi­le­bi­len balık yağı­dır’ fel­se­fe­siy­le üre­ti­len man­go ve şef­ta­li tadın­da­ki NBL Fish Oil Jr, bağım­sız bir araş­tır­ma şir­ke­ti­nin yap­tı­ğı tat araş­tır­ma­sın­da da çocuk­la­rın beğe­ne­rek içti­ği ilk 2 ürün ara­sın­da yer almıştı.

İlgili Haberler

Leave a Comment