Netrolex 500 mg Film Tablet

 İlaç Sana­yi, etken mad­de­si­Le­ve­ti­ra­se­tam olan ürü­nü Net­ro­le­x’i tıp kul­la­nı­mı­na sun­du. Netrolex,4 yaşın üstün­de­ki çocuk ve eriş­kin epi­lep­si­li has­ta­lar­da, ikin­cil jene­ra­li­ze olan veya olma­yan par­si­yel baş­lan­gıç­lı nöbet­ler­de ek-teda­vi ola­rak kullanılır.
12 yaşın üstün­de­ki Juve­nil Miyok­lo­nik Epi­lep­si­li adö­le­san ve eriş­kin­ler­de miyok­lo­nik nöbet­ler­de ek teda­vi ola­rak kul­la­nı­lır. İdiy­op­at­ik jene­ra­li­ze epi­lep­si­li 12 yaş ve üstün­de­ki çocuk­lar, adö­le­san ve eriş­kin­ler­de pri­mer jene­ra­li­ze tonik-klo­nik nöbet­ler­de ek-teda­vi ola­rak kullanılır.
Yeni epi­lep­si tanı­sı kon­muş 16 yaş ve üstün­de­ki has­ta­lar­da, ikin­cil jene­ra­li­ze olan veya olma­yan par­si­yel baş­lan­gıç­lı nöbet­le­rin teda­vi­sin­de mono­te­ra­pi ola­rak kullanılır.
Geniş Bil­gi İçin: Sano­vel İlaç Sana­yi ve Tic. A.Ş. Tel: (0212) 285 26 70 

İlgili Haberler

Leave a Comment