Nereye gidiyoruz?..

Layout 1EDİ­T­ÖR / KASIM 2015

Hepi­mi­zin önem­se­me­ye­rek dik­ka­tin­den kaçan ya da kaçı­rı­lan bir ola­yın görün­tü­le­ri orta­ya çıkın­ca, deh­şete düş­tüm!

Düş­me­mek de, ben­ce müm­kün değil…

8 Eylül günü ger­çek­le­şen, Kırşehir’deki Gül Kita­be­vine yapı­lan­la­rı, son­ra­sı tarih­ler­de­ki ben­ze­ri olay­la­rı (Diyarbakır’daki tat­lı­cı dük­ka­nı v.b.) iyi ana­liz etme­miz lazım!

Bilinç­li ola­rak oy uğruna siya­si­le­ri­miz tara­fın­dan ayrış­tı­rı­lı­yor muyuz, kamp­laş­tı­rı­lı­yor muyuz?

Bunun yoru­mu­nu siz­le­re bırakıyorum.

Ancak, bütün bun­la­rı düşü­nür­ken, bir taraf­tan da aşa­ğı­da­ki link­te yer alan görün­tü­le­ri lüt­fen izle­yin, düşün­ce­le­ri­ni­zi de bana e‑posta ola­rak atın…

http://www.hurriyet.com.tr/kirsehir-gercegi-listeyle-yakmislar-40004765

İlgili Haberler

Leave a Comment