NeoStrata’dan yaşlanmaya kök hücre terapisi

NeoStrata Line Lift serisiDer­ma­koz­me­ti­ğin öncü mar­ka­la­rın­dan NeoSt­ra­ta, yaş­lan­ma­nın tüm belir­ti­le­riy­le savaş­mak için Line Lift” seri­si­ni üret­ti. Avru­pa Koz­me­tik İçer­ikl­er kate­go­ri­sin­de 1.‘lik ödü­lü alan İsv­içre Spat­la­uber elma­sı kök hüc­re ekst­re­si seri­nin yıl­dız içe­ri­ği­ni oluş­tu­ru­yor. Diğer etken mad­de­ler bazı­la­rı ise; Ami­no­fil, NeoCit­ri­ate, NeoG­lu­ko­za­min, Mal­to­bi­onik asit, Reti­nol ve vita­min E’den 2, vita­min C’den 3 kat güç­lü anti­ok­si­dan olan üzüm çekir­de­ği özü.

Seri­de; Exfo­li­ating Wash (temiz­le­yi­ci) / 97,5 TL, Mat­rix Sup­port spf30 (nemlendirici/gündüz)/ 215 TL, Cel­lu­lar Res­to­ra­ti­on (nemlendirici/gece)/ 215 TL, Inten­si­ve Eye The­raphy (göz çevresi)/ 197,5 TL, Fir­ming Col­la­gen Boos­ter (sıkı­laş­tı­rı­cı serum/gece)190 TL, Trip­le Fir­ming Neck Cre­am (boyun ve dekol­te böl­ge­si­ne özel güçlendirici)/ 225 TL, Line Lift Step 1 (derin kırı­şık­lık bakı­mı için dol­gun­laş­tır­ma) / 175 TL, Line Lift Step 2 (derin kırı­şık­lık­lar için dol­gun­lu­ğu mühür­le­me ve yoğun nemlendirme)/ 175 TL olmak üze­re 8 ürün bulunuyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment