Neler Gördük Biz?”

kapak-neler gordukMAYIS 2016

Gaze­te­ci­lik mes­le­ği­nin eski­le­rin­den Engin Kök­lü­çı­na­r­’ın son ese­ri olan Neler Gör­dük Biz?” adlı kita­bı raf­lar­da­ki yeri­ni aldı.

10 par­ma­ğın­da 10 mari­fe­ti olan ve bir çok sos­yal faali­yet­te hep ön plan­da olan Kök­lü­çı­na­r­’ın bu ese­ri­ni oku­yan­lar, Bir kitap değil bir­çok kitap oku­dum” diyecek.

Tari­he ışık tuta­ta­cak konu­la­rı da içe­ren eser, Babı­ali­’­nin renk­li geç­mi­şi­ne de ışık tutu­yor. Özel renk­li fotoğ­raf­lar­la anı­la­rı ser­gi­le­yen eser, Oku­yan Öğre­nir” üst baş­lı­ğıy­la Çatı Kitapları”ndan çıktı.

İlgili Haberler

Leave a Comment