Nazan Öncel’le hasret bitiyor

Nazan Öncel
Nazan Öncel

ARA­LIK 2015

Türk pop müzi­ği­nin diva­sı Nazan Öncel, dil­le­re dolan­mış şar­kı­la­rın­dan olu­şan reper­tu­va­rıy­la hay­ran­la­rıy­la buluş­ma­ya hazırlanıyor.

Öncel, pop kli­şe­le­ri­nin tuza­ğın­dan usta­ca sıy­rı­la­rak yazıl­mış ve düzen­len­miş şar­kı­la­rıy­la, yine acı tat­lı hatı­ra­la­rı sarıp sar­ma­lı­yor, din­le­yi­ci­le­ri­ne bir dost eli uza­tıp, yaşa­mın sıkın­tı­la­rı­nı cesa­ret­le ve mizah gücüy­le göğüs­lü­yor. Popün diva­sı, 5 Ara­lık-12 Şubat ara­sın­da sıra­sıy­la Tekir­dağ, Eski­şe­hir, İzm­ir ve Bur­sa­’­da olacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment