Nadir hastalıklar ortaklığının genel müdürü de belli oldu

Kaniye Onat
Kani­ye Onat

AĞUS­TOS 2016

Piya­sa değe­ri 40 Mil­yar dolar olan Shire’ın, yine bir dün­ya mar­ka­sı Baxalta’yı satın alma­sı ile orta­ya çıkan ve tüm iş birim­le­rin­de lider­li­ği hedef­le­yen Shi­re Tür­ki­ye ve Eczacıbaşı-Baxalta’nın yeni genel müdü­rü Kani­ye Onat oldu. Daha önce Sano­vel İlaç’da Ürün Müdü­rü, Sche­ring- Plo­ugh ve MSD Tür­ki­ye­’­de Onko­lo­ji ve İmm­ün­ol­oji İş Biri­mi Direk­tö­rü ola­rak görev yapan Kani­ye Onat, 2015 yılın­dan beri Shi­re Türkiye’nin Genel Müdür­lü­ğü göre­vi­ni sürdürmekteydi.

İlgili Haberler

Leave a Comment