MYREY %0.05 Burun Spreyi

MyreySprey

Sano­vel İlaç Sana­yii, mome­ta­zon furo­at mono­hid­rat içe­ren yeni ürü­nü MYRE­Y­’i tıp kul­la­nı­mı­na sun­du. MYREY 6 yaş ve üze­ri çocuk­lar­da ve eriş­kin­ler­de saman nez­le­si (mev­sim­sel aler­jik rinit ola­rak da bili­nir) ve yıl boyu devam eden rinit (burun ilti­ha­bı) belir­ti­le­ri­nin teda­vi­sin­de; 6 yaş ve üze­ri çocuk­lar­da ve eriş­kin­ler­de saman nez­le­si ve yıl boyu devam eden rinit belir­ti­le­ri­nin teda­vi­sin­de; eriş­kin­ler ve 12 yaş ve üze­rin­de­ki ado­le­san­lar­da mev­sim­sel aler­jik rini­tin pro­fi­lak­si­sin­de; 36 yaş ara­sın­da aler­jik rinit tanı­sı almış olan çocuk­lar­da kullanılabilir. 

Pro­fi­lak­tik teda­vi­ye polen mev­si­mi­nin bek­le­nen baş­lan­gı­cın­dan 24 haf­ta önce başlanmalıdır.

MYREY 18 yaş ve üze­ri eriş­kin­ler­de nazal polip (iyi huy­lu ur) teda­vi­sin­de de kullanılır. 

MYREY kor­ti­kos­te­ro­id­ler adı veri­len bir ilaç gru­bu­na dahil olan mome­ta­zon furo­at içe­rir. Mome­ta­zon furo­atın küçük mik­tar­la­rı burun içi­ne püs­kür­tül­dü­ğü zaman, burun­da­ki ilti­ha­bı, kaşın­tı­yı, tıka­nık­lı­ğı ve hap­şı­rı­ğı gider­me­ye yar­dım­cı olur. 

Geniş Bil­gi İçin: Sano­vel İlaç San. ve Tic. A.Ş.,

Tel: (0212) 362 18 00

 

İlgili Haberler

Leave a Comment