Mustafa Nevzat ihracat şampiyonu

Mustafa Nevzat Teknik Operasyonlar Kıdemli Direktörü Ayla Kurtuluş, birincilik ödülünü İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Reha Gür’den aldı.
Mus­ta­fa Nev­zat Tek­nik Ope­ras­yon­lar Kıdem­li Direk­tö­rü Ayla Kur­tu­luş, birin­ci­lik ödü­lü­nü İKM­İB Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Reha Gür’den aldı.

TEM­MUZ 2016

Türkiye’nin önde gelen ihra­cat­çı bir­lik­le­rin­den İst­anb­ul Kim­ye­vi Mad­de­ler ve Mamul­le­ri İhr­ac­atç­ıl­arı Birliği’nin (İKM­İB) 2015 yılın­da ihra­cat­ta en büyük paya sahip fir­ma­la­rı açık­la­dı­ğı 2015 İKM­İB Kim­ya­nın Yıl­dız­la­rı Ödül Töreni”nde ilaç ve ecza­cı­lık ürün­le­ri ihra­ca­tın­da birin­ci­li­ği Türkiye’nin önde gelen ilaç fir­ma­la­rın­dan Mus­ta­fa Nev­zat İlaç aldı. Mus­ta­fa Nev­zat, 2016 yılı ilk çey­re­ğin­de de İst­anb­ul Maden ve Metal­ler İhr­ac­atçı Bir­lik­le­ri (IMMIB) Ecza­cı­lık Ürün­le­ri gru­bun­da­ki 469 Fir­ma ara­sın­da 1. sıra­da yer aldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment