Murathan Mungan, bu kez şiiri anlatıyor

Murat­han Mungan’ın şiir­sa­na­tı üze­ri­ne görüş­le­ri­ni içe­ren poetik kitap­çık­lar dizi­si­nin ilk kita­bı Küre” bu ay oku­yu­cuy­la bulu­şu­yor. Mun­gan bu yeni tarz ile ilgi­li, Şiirin tüken­mez kıvıl­cım oca­ğın­dan aklı­mın payı­na düşen­le­ri pay­laş­mak iste­dim. Bunun için de bir­çok düşün­ce ve dene­me kita­bı­nın vaz­ge­çil­me­zi olan fragman’lar biçi­min­de iler­le­yen bir tar­zı ter­cih ettim.” Kitap, Metis Yayınları’ndan çıkıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment