Mirror mirror

BU bil­di­ği­niz Pamuk Pren­ses ve Yedi Cüce­ler masa­lın­dan biraz fark­lı, biraz çıl­gın, biraz masa­lın söy­len­me­miş tara­fı­nı anla­tan bir uyar­la­ma. En son Ölüm­süz­ler ile sey­ret­ti­ği­miz yönet­men Tar­sem Sing­h­’ın son işi olan yapım, kötü niyet­li bir cadı­nın (Julia Roberts), güzel­ler güze­li Pamuk Pren­se­si (Lily Col­lins) sür­gü­ne gön­de­rip, kral­lı­ğın başı­na geç­me­si bol miza­hi bir dil­le aktarılıyor.
Pamuk Pren­ses, orman­da tanış­tı­ğı Yedi Cüce­le­rin yar­dı­mıy­la tacı­nı geri alma­yı başa­ra­bi­lecek mi? Peki Kötü Kra­li­çe Prens And­re­w’u (Armie Ham­mer) ken­di­si­ne aşık edip, evlen­me­yi başa­ra­bi­lecek mi?
Meli­sa Wal­lac­k­’ın yönet­ti­ği film­de Julia Roberts, Nat­han Lane, Sean Bean, Ric­hard Jut­ras, Mare Win­ning­ham, Danny Wood­burn, Lily Col­lins, Mark Povi­nel­li, Art­hur Hol­den, Armie Ham­mer, Jason Cava­li­er baş­lı­ca rol­le­ri paylaşıyorlar.

İlgili Haberler

Leave a Comment