Metabolik Sendrom’da güncel bilgiler paylaşılacak

metabolik-sendrom-sempozyumuTEM­MUZ 2016

Meta­bo­lik Send­rom Der­ne­ği tara­fın­dan düzen­le­nen 13. Meta­bo­lik Send­rom Sem­poz­yu­mu, 14 Eylül tari­hin­de, Bod­rum Hil­ton Türk­bü­kü Hotel’de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Sem­poz­yu­mun ana konu­la­rı olan meta­bo­lik send­rom, diabe­tes mel­li­tus, hiper­tan­si­yon, dis­li­pi­de­mi ve obe­zi­te ala­nın­da bilim dün­ya­sın­da­ki yeni­lik ve geliş­me­ler katı­lım­cı­lar­la paylaşılacak. 

İlgili Haberler

Leave a Comment