Mesaj alındı mı, acaba?

Layout 1EDİ­T­ÖR / TEM­MUZ 2015

Zaman çok hız­lı tüke­ni­yor… Zama­nı iyi değer­len­di­re­bi­li­yor muyuz? Bütün soru­la­rın yanı­tı işte bu zaman”da…

Seçim­le­ri bek­ler­ken o da yapıl­dı, halk siya­si par­ti­le­re mesa­jı­nı net” verdi…

Tabii, bu sonuç­la­rı anla­yan anla­dı, işle­ri­ne gel­me­yen anla­mak istemedi…

7 Hazi­ran seçim­le­ri­nin ben­ce tek mağ­lu­bu var: Recep Tay­yip Erdoğan…

Kol­tu­ğun­da otur­say­dı, AKP açı­sın­dan çok daha iyi ola­cak­tı. Büyük bir ihti­mal­le de AKP’den kaçan oylar, Davutoğlu’na bir şans tanı­ya­lım” diye­cek­ti. AKP de, 275’in üze­rin­de bir mil­let­ve­ki­li ile yine tek başı­na ikti­dar olacaktı…

Her şey­de bir hayır” ara­mak lazım…

Bel­ki de bu sonuç­lar saye­sin­de daha demok­ra­tik”, daha özgür­lük­çü” bir ülke­ye kavuşacağız…

Yeter ki, oyla­rın yüz­de 60’ını alan üç siya­si par­ti, mesa­jı iyi okusun!

İlgili Haberler

Leave a Comment