Madonna’ya Sayılı Günler Kaldı

ŞU gün­ler­de en çok konu­şu­lan sanat olay­la­rın­dan biri Madon­na­’­nın İst­anb­ul Kon­se­ri. Dün­ya Tur­ne­si kap­sa­mın­da 7 Hazi­ran Per­şem­be akşa­mı İst­anb­ul Türk Tele­kom Arena’da hay­ran­la­rı ile bulu­şa­cak olan Madon­na­’­nın kon­ser bilet­le­ri piya­sa­ya çık­tık­tan 3 gün son­ra tükendi.
Kon­ser için Tür­ki­ye­’­nin tüm ille­ri­nin yanı sıra, Atlan­ta, Ber­lin, Bun­bury, Colog­ne, Dub­lin, Duşan­be, Kuala Lum­pur, Mont­re­al, New York, Şan­gay, Tif­lis gibi şehir­ler­den de bilet satın alın­mış. Bilet­ler 100990 TL ara­sın­da deği­şen fiyat­lar­da satıl­mış. Ancak sos­ye­te­nin ve sanat dün­ya­sı­nın Madon­na­’­yı loca­dan izle­ye­bil­mek için öde­di­ği para­lar dudak uçuk­la­ta­cak cins­ten. 1012 kişi­lik olan ve sah­ne­yi tam kar­şı­dan gören bu loca­la­rın 12.500 TL’­den alı­cı bul­du­ğu söyleniyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment