Lilly’nin dünya pazarına Türk lider

Huzur Dev­let­şah

NİS­AN 2016

Lilly’nin Orta­do­ğu Bölgesi’nden Sorum­lu Genel Müdü­rü Huzur Dev­let­şah, Ame­ri­ka, Kana­da, Avru­pa ve Japonya’dan sorum­lu Stra­te­ji, Ope­ras­yon ve Altı Sig­ma Biome­di­ci­ne Kıdem­li Direk­tö­rü oldu. 2011 yılın­dan bu yana Lilly’de Orta­do­ğu Bölgesi’nden sorum­lu Genel Müdür ola­rak görev yapan Huzur Dev­let­şah, yeni göre­vin­de Stra­te­ji, Ope­ras­yon ve Altı Sigma’dan sorum­lu Kıdem­li Direk­tör ola­rak Lilly’nin Biome­di­ci­ne eki­bi­ne lider­lik edecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment