Life in Color ağustosta İstanbul’da

lifeincolorkapTEM­MUZ 2016

İstanbul’da ger­çek­le­şen ve büyük beğe­ni top­la­yan Unle­ash ve the Big Bang Tour şov­la­rı­nın ardın­dan Life in Color, elekt­ro­nik müzik­se­ver­le­rin kar­şı­sın­da ola­cak. İki sah­ne, 22 sanat­çı, muh­te­şem şov­lar ve çok daha faz­la­sıy­la dolu dev bir fes­ti­val müzik­se­ver­le­ri bekliyor. 

Nicky Rome­ro, Fed­de Le Grand, Laid­back Luke, Adven­tu­re Club, Atmoz­fe­ars, Boli­er, Caked Up (Oscar Wyl­de), Danny Avi­la, Moti ve diğer­le­ri Life in Color Fes­ti­val İstanbul’a özel per­for­mans­la­rıy­la 6 Ağustos’ta Life Park’ta per­for­mans­la­rı­nı sergileyecek. 

İlgili Haberler

Leave a Comment