Kürekler, MS ve PKU’ya Karşı Çekildi

HALİÇ’te bu yıl kürek­ler, KiM­Se bile­mez!” slo­ga­nı ile Mul­tipl Skle­roz (MS)’e kar­şı, Topuk kanı zeka kur­ta­rır!” slo­ga­nı ile PKU has­ta­lı­ğı­na kar­şı çekildi.
Haliç İmr­ah­or Parkı’nda ger­çek­le­şen Dra­gon Festivali’nde, Merck Sero­no iki ayrı bot­la yarış­tı. MS Haf­ta­sı çer­çe­ve­sin­de, sos­yal sorum­lu­luk etkin­li­ği ola­rak yarış­la­ra katı­lan Merck Sero­no çalı­şan­la­rı, has­ta­lı­ğın bili­nir­li­ği­ni artır­mak, MS has­ta ve yakın­la­rı­na des­tek olmak ama­cıy­la kürek çek­tik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Yarış­lar­da, Tür­ki­ye MS Der­ne­ği üye­le­ri ve PKU Aile Der­ne­ği Baş­ka­nı Deniz Ata­kay ve PKU gönül­lü­le­ri de hazır bulundular.

İlgili Haberler

Leave a Comment